Jamstvo

Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon prodaje, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima.

Jamstveni uvjeti vrijede s danom uručivanja robe kupcu, te prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ukoliko se kupac pridržava uputa za uporabu.

Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom prodavatelj ne odgovara za vidljive nedostatke na kupljenoj robi.

U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora obavijestiti prodavatelja u roku od 8 (osam) dana od dana otkrivanja istih, u protivnom gubi pravo te postupanje po istom. Po isteku roka od 6 (šet) mjeseci od primopredaje robe prodavatelj se oslobađa odgovornosti za nevidljive nedostatke.

Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (i) uklanjanje nedostatka, (i) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (ili) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (i) omogućit raskid ugovora. Sva ova prava su dana pojedinačno i alternativno i ne primjenjuju se sva odjednom odnosno nemogućnošću ispunjavanja jedne od opcije, druga postaje aktivna i tako slijedom, a u smislu članka 410 Zakona o obveznim odnosima.

U primjeru zamjene proizvoda s drugim proizvodom kupac je dužan prodavatelju isti dostaviti na trošak prodavatelja unutar 30 dana od preuzimanja proizvoda.

Nakon isteka roka od dvije godine od primitka proizvoda, neovisno o pravovremenoj obavijesti kupca o nedostacima sa strane prodavatelja, prodavatelj više ne odgovara za nikakve nedostatke.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu uslijed obične nepažnje kupca ili osoba za koje on odgovara. To se posebno odnosi na svaku daljnju štetu. Kupac daje svoju izričitu suglasnost na izuzeće čl. 345/2 Zakona o obveznim odnosima, to jest odriče se prava na sudsko pobijanje ove odredbe općih uvjeta prodaje i isporuke robe. Kupac potvrđuje kako ova odredba nije posljedica monopolističkog položaja prodavatelja i/ili neravnopravnog odnosa ugovornih strana. Kupac se odriče prava pobijati kupoprodajni ugovor uslijed povrede načela o jednakoj vrijednosti davanja.

Ukoliko se ustanovi kako je roba pod jamstvom koju korisnik reklamira kao neispravnu ispravna, prodavatelj će korisniku pregled ispravnog proizvoda naplatiti jedan servisni sat (180 kn sa PDV-om) uz dodatno troškove dostave proizvoda na servis (ukoliko je to išlo na trošak prodavatelja) i povrat ispravnog proizvoda kupcu.

Produženo jamstvo:

ALHAMBRA jamči da su njihovi instrumenti bez nedostataka materijala u razdoblju od (2) dvije godine od datuma kupnje od strane izvornog maloprodajnog kupca, produžujući jamstvo na tri (3) godine ako izvorni kupac registrira gitaru na:
http://www.alhambrasl.com/en/support/register.html

TAYLOR jamči samo vama, ali ne i bilo kojem naknadnom vlasniku, da (i) svi Taylor Guitars instrumenti ("Instrumenti") ostaju bez ikakvih nedostataka u materijalu i izradi u normalnoj upotrebi 2 godine od datuma kupnje i (ii) da sve Taylor gitare, torbe, koferi, pickupovi i elektronike (pickupovi na solid body električnim gitarama, instalirani akustični pickupovi i pickup sustavi koji se prodaju odvojeno), ostaju bez nedostataka materijala, izrade u normalnoj uporabi u razdoblju od 2 godine od datuma kupnje. Jamstvo za Instrumente navedeno u (i) iznad će se produžiti za dodatnih 10 godina (osim za sve elektroničke komponente montirane u ili na instrumentu) ako registrirate svoj instrument u roku od šest mjeseci od datuma kupnje pružajući potrebne informacije na web stranici www.taylorguitars.com/support/owners-registration. Radi izbjegavanja sumnje takvo proširenje jamstva nije dostupno za proizvode koji nisu Instrumenti. Detaljne uvjete jamstva za Taylor gitare potražite na: https://www.taylorguitars.com/legal/warranty-europe