Glazbena kutija - Music shop

Trgovina glazbenih instrumenata.

Veliki izbor glazbenih instrumenata
i opreme renomiranih proizvođača.

Posjetite naš Music shop u Zagrebu
u Harambašićevoj 60.

Slanjem zahtjeva za narudžbu društva Glazbena kutija d.o.o., jamčim da imam 16 godina ili više te izričito pristajem na to da društvo Glazbena kutija d.o.o., Harambašićeva 60, 10000 Zagreb, Hrvatska, u ovom slučaju voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i pohranjuje moje osobne podatke radi realizacije narudžbe i konačnici kupovine u skladu s Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR). Upoznat/a sam sa svim pravima ispitanika koja proizlaze iz prikupljanja i obrade osobnih podataka te da ista mogu ostvarivati slanjem elektronske pošte na adresu info@glazbena-kutija.hr